Odhad

ODHAD CENY NEHNUTEĽNOSTI, KTO HO VYKONÁVA A NA ČO SLÚŽI?

Obzeráte sa po novom bývaní, alebo naopak potrebujete finančné prostriedky z predaja vlastnej nehnuteľnosti? Ešte pred samotnou kúpou či predajom nehnuteľnosti nezabudnite nehnuteľnosť oceniť. Odhad je možné za bežných okolností získať do týždňa, prípadne do 14-tich dní. Kto stojí za odhadom trhovej ceny nehnuteľnosti Najvyššiu odbornosť v oblasti odhadu ceny nehnuteľnosti majú bezpochyby súdni znalci. […]

eKasa. Zavedenie systému online elektronických registračných pokladníc.

Systém e-Kasa bol zavedený novelou Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Uvedená novela Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a napojenie na systém e-Kasa sa týka iba podnikateľov, ktorí majú povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu. Povinnosť sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí prijímajú tržbu z predaja tovaru alebo poskytnutia služby v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami na predajnom mieste. Služby, na ktoré sa vzťahuje […]

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR

Na koho sa vzťahuje povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR? Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a platí takmer pre všetky právnické osoby.Právnické osoby zapísané do Obchodného registra pred 01.11.2018 majú povinnosť podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. V prípade, že právnická osoba nepodá návrh […]

Systém eKasa. Odklad ukladania pokút do konca roka 2019.

NR SR schválila dňa 19.6.2019 novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 188/2019 Z.z. odklad ukladania pokút do 31.12.2019 tým podnikateľom, ktorý nebudú mať včas zavedené on-line registračné pokladne do prevádzky za ustanovených podmienok. Podľa aktuálne schválenej novely, daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie ORP podnikateľovi, ktorý: preukáže, že požiadal […]