Anonymný dotaz – druhy závetov

Vaša otázka, popis problému: 

Dobrý deň.
Obraciam sa na Vás s dotazom v súvislosti so spísaním a overením podpisu ZÁVETU pred advokátom, alebo notárom,
aby nadobudol platnosť pri dedičskom konaní a či je nutnosť tento dokument u nich uschovať ,prípadne iné nutné
opatrenia v tejto súvislosti. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

závet si môžete spísať aj vlastnoručne bez prítomnosti notára alebo advokáta. Nadobúda platnosť, ak vyhovuje požiadavkám zákona.

Existujú dva druhy závetov:

Písomný závet – napísaný na počítači alebo písacom stroji, vytlačený a vlastnoručne podpísaný. V tomto prípade musíte podpísať závet pred dvoma svedkami.

Písomný závet – napísaný priamo Vami ručne na papier. V tomto prípade nepotrebujete svedkov závetného úkonu.

V oboch prípadoch Vám advokát alebo notár dohliada na správne spísanie úkonu z pohľadu platnosti pred zákonom v prípade dedičského konania.

Závet si nemusíte uložiť v centrálnom registri závetov na to, aby bol platný, avšak je to vhodné a praktické.  

JUDr. Katarína HÁČIKOVÁ
advokátka