Anonymný dotaz – nehnuteľnosť vo vlastníctve obce

Vaša otázka, popis problému:

Máme v priamom susedstve nehnuteľnosť vo vlasť. obce, kt. je život ohrozujúcom stave čo je známe už roky, ale starosta/obec.zastup. sa nestará. Oznámil som aj škodu na majetku (ústne kamarátsky, nie som za generovanie konfliktu, vyrastali sme v jednej dedine) pomoc od starostu som nedostal. Bol som nútený podať obci výzvu, že na osude budovy pracujú. Zanedbávajú svoje povinnosti, budovám mala byť už skôr zbúraná, ja odpratávam odpadnuté škridle,hrozí aj pád komína. Záhradu zo svojej strany obec tiež nemá v pláne o hradiť ani keď som dopomohol z vlastných materiálov a síl. Z jeho nedbanlivosti mi ukradli aj pletivo. Čo mám robiť. Prosím o účinné a racionálne riešenie. Ďakujem.

 

Odpoveď:

Dobrý večer,

každý vlastník – aj obec, je zo zákona povinný udržiavať svoje nehnuteľnosti v stave, ktoré neohrozujú život a zdravie iných, prípadne životné prostredie.

V prípade, ak uvedené podmienky stavba preukázateľne nespĺňa je potrebné postupovať oficiálnymi krokmi a podať sťažnosť na stav stavby priamo na obec, ktorá je aj vlastníkom aj stavebným úradom.

Stavebný úrad je zo zákona povinný nariadiť nútenú sanáciu budov v stave ohrozujúcom život a zdravie spoluobčanov, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú svojou nečinnosťou spôsobil.

V prípade nečinnosti alebo zamietavého stanoviska obecného úradu máte právo podať sťažnosť na nečinnosť na obci a taktiež na krajskom stavebnom úrade.

V prípade nečinnosti orgánov verejnej správy máte právo podať žalobu na súd.​

JUDr. Katarína HÁČIKOVÁ
advokátka