ODHAD CENY NEHNUTEĽNOSTI, KTO HO VYKONÁVA A NA ČO SLÚŽI?

Obzeráte sa po novom bývaní, alebo naopak potrebujete finančné prostriedky z predaja vlastnej nehnuteľnosti? Ešte pred samotnou kúpou či predajom nehnuteľnosti nezabudnite nehnuteľnosť oceniť. Odhad je možné za bežných okolností získať do týždňa, prípadne do 14-tich dní.

Odhad

Kto stojí za odhadom trhovej ceny nehnuteľnosti

 • Najvyššiu odbornosť v oblasti odhadu ceny nehnuteľnosti majú bezpochyby súdni znalci. Tí ako jediní môžu vydávať tzv. znalecké posudky. Ich služby sú spravidla drahšie, než v prípade iných odhadcov. Súdni znalci sú potrební v prípadoch, ktoré súvisia napr. s exekúciou, vysporiadaním majetku manželov po rozvode alebo iným súdnym sporom.
  • Ďalšou osobou, ktorú je možné v oblasti odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti kontaktovať, je tzv. „odhadca živnostník“. Taký človek pôsobí na trhu úplne nezávisle alebo môže spolupracovať s konkrétnymi realitnými kanceláriami. Využiť služby takejto osoby môžete napr. pri odhade ceny nehnuteľnosti pre dedičské konanie alebo vo chvíli, keď potrebujete predať svoju nehnuteľnosť a netušíte, akú kúpnu cenu nastaviť. Kúpna cena nesmie byť príliš nízka, ani príliš vysoká.
  • Bankoví odhadcovia sú poverení odhadmi nehnuteľností za účelom dojednania hypotekárneho úveru. Nedá sa zabudnúť, že odhady vykonané bankovými inštitúciami sú spravidla o 10-20% nižšie, než je ich reálna hodnota. Táto skutočnosť súvisí s možnosťou splatenia dlhu banke prípadným predajom objektu.

Za akým účelom sa odhad ceny vykonáva

Ocenenie nehnuteľnosti slúži predovšetkým ako podklad na schválenie hypotekárneho úveru. Hodnotu nehnuteľnosti buď určí bankový odhadca, prípadne zmluvný odhadca, ktorý spolupracuje s danou bankou. Hodnotu nehnuteľnosť ovplyvňuje napr. lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, jej technický stav, rozloha nehnuteľnosti a mnoho ďalších faktorov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k stanoveniu jej ceny. V prípade predaja, je odhad nehnuteľnosti nevyhnutným úkonom. Správne nastavená cena totiž ovplyvňuje rozhodovanie záujemcov o kúpu nehnuteľnosti. Cena nesmie byť príliš vysoká, ani príliš nízka.

Priebeh odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti

Ak sa rozhodnete kontaktovať odhadcu nehnuteľností, potom je namieste rovno dohodnúť konkrétny termín prehliadky oceňovanej nehnuteľnosti a poskytnúť všetky potrebné informácie. Prehliadky nehnuteľností sú spravidla záležitosťou jednej hodiny. Konkrétny čas však závisí od veľkosti nehnuteľnosti. Odhadca patrične prezrie celý objekt, vykoná fotodokumentáciu interiéru aj exteriéru a všetko dôkladne premeria. Je nevyhnutné zabezpečiť odhadcovi prístup do všetkých miestností a priestorov, teda aj na povalu, do pivnice alebo na balkón. Ak k nehnuteľnosti patrí záhrada alebo iné pozemky, musí odhadca nehnuteľnosti zhodnotiť aj tieto časti.

Potrebné informácie na stanovenie odhadu nehnuteľnosti

Aby bol odhad ceny nehnuteľnosti stanovený čo najpresnejšie, je potrebné zabezpečiť odhadcovi prístup k potrebným informáciám. Ide o všetku dokumentáciu, ktorá k objektu patrí. Odhadca bude ďalej zaujímať:

 • Vek nehnuteľnosti
  • Použitý stavebný materiál (tehla, betón, drevo)
  • Prípadné rekonštrukcie (rok, rozsah, použitý materiál)
  • Počet a veľkosť miestností
  • Pripojenie k inžinierskym sieťam (voda, elektrina, plyn, kanalizácia, internet)
  • Spôsob vykurovania
  • Stav okien
  • Orientácia k svetovým stranám
  • Príslušenstvo (garáž, kôlňa, studňa)
  • Právne vady (vecné bremená, nájomné vzťahy)
  • Fyzické vady (zjavné aj skryté – popraskané múry, vlhkosť a pleseň)