Založenie komanditnej obchodnej spoločnosti

ZALOŽENIE K.S.

Založenie komanditnej obchodnej spoločnosti Založenie k.s. Komanditná obchodná spoločnosť alebo k.s. je vhodnou formou podnikania pre tých, ktorí chcú mať výhody podnikania kapitálovej spoločnosti s.r.o. aj osobnej spoločnosti v.o.s. Aké sú charakteristiky komanditnej spoločnosti k.s.? Spoločníci sa delia na komanditistov a komplementárov. Peňažný vklad platí iba komanditista. Minimálny vklad komanditistu je 250 eur. Komanditista ručí za […]

Založenie akciovej spoločnosti

ZALOŽENIE A.S.

Založenie akciovej spoločnosti Založenie a.s. Akciová spoločnosť alebo a.s. je vhodnou formou podnikania pre tých, ktorí chcú podnikať v odvetviach náročných na kapitál. Aké sú charakteristiky akciovej spoločnosti a.s.? Žiadne ručenie za záväzky spoločnosti. Akciová spoločnosť je silným podnikateľským partnerom, nakoľko minimálne základné imanie je zákonom stanovené na 25 000 €. Akciovú spoločnosť môže založiť jedna právnická […]

Založenie jednoduchej akciovej spoločnosti

ZALOŽENIE J.A.S.

Založenie jednoduchej akciovej spoločnosti Od 1. 1. 2017 si môžete založiť jednoduchú akciová spoločnosť alebo j.a.s. zo základným imaním 1 €. Aké sú charakteristiky jednoduchej akciovej spoločnosti j.a.s.? Žiadne ručenie za záväzky spoločnosti. Nízky základný kapitál spoločnosti už od 1 euro. Základné imanie musí byť splatené pri vzniku spoločnosti. Základné imanie sa nedá v budúcnosti zvyšovať. […]

Založenie družstva

ZALOŽENIE DRUŽSTVA

Založenie družstva Družstvo je právnickou osobou – spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych či kultúrnych potrieb svojich členov. Špeciálnym druhom družstva je malé družstvo, ktoré má menej ako 50 členov. Aké sú charakteristiky družstva? Družstvo môže založiť minimálne 5 fyzických osôb alebo 2 právnické osoby. Zapisované základné imanie musí […]

Ochrana práv zamestnancov

Ochrana práv zamestnancov

Ochrana práv zamestnancov Obhajujeme a chránime Vaše práva v pozícii zamestnanca. Ako zamestnanec nemáte len povinnosti vyplývajúce z Vašej pracovnej pozície, ale aj práva garantované zákonom. Sme kvalifikovanými a skúsenými špecialistami v oblasti pracovného práva. Naše právne služby zahŕňajú ochranu zamestnancov najmä v nasledujúcich právnych veciach: Komplexné právne poradenstvo pre zamestnancov v oblasti pracovného práva. Právne posúdenie pracovných zmlúv. Právne zastupovanie […]

DEDIČSKÉ PRÁVO

DEDIČSKÉ PRÁVO Advokátska kancelária AKH LEGAL má dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania komplexných právnych služieb v právnej oblasti dedičského práva. Veľkou pravdou je, že aj veľmi dobré rodinné vzťahy sa rýchlo kazia pri delení dedičstva. V  právnej praxi sme úspešne vyriešili neraz veľmi komplikované dedičské prípady. Zastupujeme domácich klientov a riešime aj cezhraničné dedičstvá zahraničných klientov. […]

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK OD DLŽNÍKA

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK OD DLŽNÍKA VYMÁHANIE POHĽADÁVOK VYMÁHANIE POHĽADÁVOK OD DLŽNÍKA – AKO PRACUJEME? ÚVODNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA VÁŠHO PRÍPADU. Oboznámite nás so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa Vašej pohľadávky: dôvod vzniku pohľadávky a jej splatnosť Zhodnotíme právny stav Vašej pohľadávky: vymáhateľnosť výšku úrokov z omeškania navrhneme najrýchlejší spôsob vymoženia Vašej pohľadávky PREVZATIE ZASTÚPENIA KLIENTA. Právne zastúpenie si vyžaduje […]