ZALOŽENIE FIRMY

Založenie podnikania OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI – Založenie podnikania Výber vhodnej formy podnikania Legislatíva je bohatá na rôzne formy podnikania. Budúci podnikateľ sa môže slobodne rozhodnúť vo výbere podnikania formou: Živnosti – podnikanie pod vlastným menom, ručenie celým majetkom za záväzky vzniknuté z podnikania Založenie obchodnej spoločnosti – právnickej osoby, ktorá bude oddelenou podnikateľskou entitou, samostatne zodpovednou za […]

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

ZALOŽENIE S.R.O.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Založenie s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným alebo s.r.o. je najrozšírenejšou formou podnikania. Výhodou podnikania formou s.r.o. je, že spoločník ručí za záväzky spoločnosti (firmy) iba do výšky svojho nesplateného vkladu. S poskytovaním služieb klientom v oblasti zakladania obchodných spoločností máme bohaté skúsenosti. Proces založenia s.r.o. vybavíme vo Vašom mene. Našim klientom poskytujeme následnú […]

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti

ZALOŽENIE V.O.S.

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti Založenie v.o.s. Verejná obchodná spoločnosť alebo v.o.s. je vhodnou formou podnikania pre tých, ktorí nechcú vkladať do spoločnosti peňažné vklady. Aké sú výhody v.o.s.? Žiadne peňažné vklady spoločníkov. Žiadne dozorné orgány spoločnosti. Na vedenie spoločnosti je oprávnený každý spoločník, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom. V prípade, ak ste sa rozhodli podnikať formou […]

Založenie komanditnej obchodnej spoločnosti

ZALOŽENIE K.S.

Založenie komanditnej obchodnej spoločnosti Založenie k.s. Komanditná obchodná spoločnosť alebo k.s. je vhodnou formou podnikania pre tých, ktorí chcú mať výhody podnikania kapitálovej spoločnosti s.r.o. aj osobnej spoločnosti v.o.s. Aké sú charakteristiky komanditnej spoločnosti k.s.? Spoločníci sa delia na komanditistov a komplementárov. Peňažný vklad platí iba komanditista. Minimálny vklad komanditistu je 250 eur. Komanditista ručí za […]

Založenie akciovej spoločnosti

ZALOŽENIE A.S.

Založenie akciovej spoločnosti Založenie a.s. Akciová spoločnosť alebo a.s. je vhodnou formou podnikania pre tých, ktorí chcú podnikať v odvetviach náročných na kapitál. Aké sú charakteristiky akciovej spoločnosti a.s.? Žiadne ručenie za záväzky spoločnosti. Akciová spoločnosť je silným podnikateľským partnerom, nakoľko minimálne základné imanie je zákonom stanovené na 25 000 €. Akciovú spoločnosť môže založiť jedna právnická […]

Založenie jednoduchej akciovej spoločnosti

ZALOŽENIE J.A.S.

Založenie jednoduchej akciovej spoločnosti Od 1. 1. 2017 si môžete založiť jednoduchú akciová spoločnosť alebo j.a.s. zo základným imaním 1 €. Aké sú charakteristiky jednoduchej akciovej spoločnosti j.a.s.? Žiadne ručenie za záväzky spoločnosti. Nízky základný kapitál spoločnosti už od 1 euro. Základné imanie musí byť splatené pri vzniku spoločnosti. Základné imanie sa nedá v budúcnosti zvyšovať. […]

Založenie družstva

ZALOŽENIE DRUŽSTVA

Založenie družstva Družstvo je právnickou osobou – spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych či kultúrnych potrieb svojich členov. Špeciálnym druhom družstva je malé družstvo, ktoré má menej ako 50 členov. Aké sú charakteristiky družstva? Družstvo môže založiť minimálne 5 fyzických osôb alebo 2 právnické osoby. Zapisované základné imanie musí […]