Ochrana záujmov zamestnávateľov

Záväzky a zodpovednosť zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch je značná, takže je iba logickým dôsledkom
zveriť sa do rúk odborníkom v oblasti pracovného práva. Dobre nastavené pracovné vzťahy v podniku
sú základom úspešného podnikania.

Naše právne služby zahŕňajú ochranu zamestnávateľov v nasledujúcich právnych veciach:

 • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov v oblasti zamestnávania a pracovného práva.
 • Začiatok zamestnávania: vypracúvanie pracovných zmlúv a sociálne politiky.
  • Pracovné zmluvy na trvalý pracovný pomer.
  • Zmluvy o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Priebeh zamestnania: urovnávanie pracovných sporov so zamestnancami.
 • Ukončenie zamestnania: ukončenie pracovných vzťahov a právne vzťahy s tým súvisiace.
 • Právne  spory v oblasti mzdy a odstupného.
 • Právne zastupovanie v sporoch o neplatnosť výpovede.
 • Právne zastupovanie v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy.
 • Právne zastupovanie v sporoch o náhradu škody z pracovného úrazu.
 • Právne zastupovanie v sporoch o náhradu škody z choroby z povolania.
 • Ďalšie právne služby podľa individuálnych potrieb klienta.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.
Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť vyvážené zmluvné kontrakty s plným rozsahom práv našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.