Zriadenie záložného práva na obchodný podiel

Záložné právo na obchodný podiel sa zriaďuje záložnou zmluvou, ktorá musí mať
zo zákona písomnú formu a podpisy musia byť úradne overené.

Zriadenie záložného práva na Váš obchodný podiel je možné iba v prípade, ak spoločenská zmluva pripúšťa
prevod obchodného podielu.

Záložné právo na obchodný podiel vzniká až zápisom záložného práva do Obchodného registra SR
na základe návrhu záložného veriteľa alebo záložcu.

V prípade, ak ste sa rozhodli založiť svoj obchodný podiel, sme tu pre Vás.

Právne služby:

  • Právne poradenstvo v právnej oblasti záložného práva.
  • Vypracovanie príslušnej dokumentácie potrebnej k založeniu obchodného podielu.
  • Návrh na zápis záložného práva do Obchodného registra SR.

Prečo práve my?

  • Byrokraciu zabezpečíme za Vás odborne, rýchlo a efektívne.
  • Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom.
  • Všetka komunikácia s úradmi je vybavovaná elektronicky, šetríme Váš čas aj peniaze.
  • S nami ušetríte 50% správnych a súdnych poplatkov.
  • Na získanie individuálnej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.