Rozhodli ste sa ukončiť Vaše podnikanie?

Máte viaceré možnosti ukončenia Vašej podnikateľskej činnosti:

 • Zrušenie podniku bez likvidácie, ak firma nemá žiaden majetok.
 • Zrušenie podniku s likvidáciou.
 • Zrušenie firmy „ex offo“ súdom.
 • Zlúčenie alebo splynutie firmy s inou firmou.

Likvidácia firmy je azda najkomplikovanejším procesom týkajúcim sa obchodných spoločností. Vstup firmy do likvidácie  a jej zrušenie trvá viac ako 4 mesiace. Počas likvidácie firmy sa musia uhradiť všetky dlhy spoločnosti a rozdeliť zostávajúci majetok firmy medzi spoločníkov. Zákonom stanovené postupy likvidácie musia byť prísne dodržané.

Ďalším spôsobom zániku firiem je ich zlúčenie alebo splynutie. V prípade, ak máte 2 a viac firiem, môžete ich zlúčiť do jednej firmy. Firma, ktorá vznikla zlúčením preberá všetky práva a záväzky (pohľadávky) zaniknutých firiem. Zlúčenie spoločností zapíše Obchodný register SR do 5 pracovných dní.

V prípade, ak ste sa rozhodli ukončiť podnikanie sme tu pre Vás.

Právne služby:

 • Komplexná právna pomoc a poradenstvo zlúčenia alebo splynutia.
 • Komplexná právna pomoc a poradenstvo počas celého priebehu likvidácie.
 • Vypracovanie príslušnej dokumentácie na vstup podniku do likvidácie.
 • Oznámenie o vstupe do likvidácie do obchodného vestníka.
 • Komunikácia a vybavenie potrebných podkladov na daňovom úrade.
 • Získanie súhlasov ku zániku spoločnosti.
 • Vypracovanie dokumentov k ukončeniu likvidácie.
 • Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z Obchodného registra SR.

Prečo práve my?

 • Byrokraciu absolvujeme za Vás odborne a efektívne.
 • Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom.
 • Všetka komunikácia s úradmi je vybavovaná elektronicky, šetríme Váš čas aj peniaze.
 • Na získanie individuálnej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.