Určenie starostlivosti o deti môže byť aj za tých najlepších okolností náročné.

Skúsený advokát Vám pomôže  uľahčiť orientáciu v tejto komplexnej a zložitej problematike.

Vo všetkých prípadoch zverenia dieťaťa do starostlivosti je sledovaný najlepší záujem dieťaťa. Súd zváži schopnosť každého rodiča starať sa o dieťa, emocionálne a fyzické potreby dieťaťa, súčasný vzťah s rodičom a stabilitu domova. Súd skúma aj akékoľvek dôkazy o tom, že rodič môže byť pre osobnú starostlivosť o dieťa nevhodný.

Naša advokátska kancelária Vám ponúka komplexné právne poradenstvo a zastúpenie v súdnom konaní v právnej oblasti:

  • Zverenia maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov.
  • Zverenia maloletého dieťaťa do striedavej starostlivosti rodičov.
  • Zverenia maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti (iná fyzická osoba ako rodič).
  • Vypracovania rodičovskej dohody o úprave zverenia do starostlivosti.

Naša advokátska kancelária má skúsenosti taktiež v nasledujúcich právnych záležitostiach:

  • Zrušenia rodičovských práv, napríklad v prípadoch adopcie.
  • Zmeny súdneho rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa.
  • Opatrovníctva a poručníctva maloletých detí a nesvojprávnych osôb.
  • Návrhov na schválenie úkonov za maloleté deti súdom.
  • Správy majetku maloletých detí.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.