eKasa. Zavedenie systému online elektronických registračných pokladníc.

Systém e-Kasa bol zavedený novelou Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Uvedená novela Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a napojenie na systém e-Kasa sa týka iba podnikateľov, ktorí majú povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu. Povinnosť sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí prijímajú tržbu z predaja tovaru alebo poskytnutia služby v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami na predajnom mieste. Služby, na ktoré sa vzťahuje […]

Systém eKasa. Odklad ukladania pokút do konca roka 2019.

NR SR schválila dňa 19.6.2019 novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 188/2019 Z.z. odklad ukladania pokút do 31.12.2019 tým podnikateľom, ktorý nebudú mať včas zavedené on-line registračné pokladne do prevádzky za ustanovených podmienok. Podľa aktuálne schválenej novely, daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie ORP podnikateľovi, ktorý: preukáže, že požiadal […]