Anonymný dotaz – zrušenie resp. výmaz vecného bremena doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti

Vaša otázka, popis problému:

Dobrý deň, poprosil by som vás o pomoc.

Kupujem nehnuteľnosť, na ktorej je doživotné právo (právo dožitia) matka majiteľky. Matka majiteľky je v starobinci po rôznych chorobách a nevie sa pomaly už ani podpísať. Zbavená zodpovednosti nie je. 

Dá sa právo dožitia zrušiť iba notársky alebo sa môže zrušiť aj zápisom do matričnej knihy?

Ďakujem vopred za odpoveď.

 

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

zrušenie resp. výmaz vecného bremena doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti sa zapisuje do vecne a miestne katastra nehnuteľností Slovenskej republiky.

Overenie podpisu oprávnenej osoby sa dá zabezpečiť tak pred notárom ako aj zápisom v matričnej knihe. Výmaz nastáva až právoplatným rozhodnutím okresného úradu – katastrálneho odboru o výmaze vecného bremena z príslušného Listu vlastníctva.

JUDr. Katarína HÁČIKOVÁ
advokátka​​