Anonymný dotaz – nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti 

Vaša otázka, popis problému:

Dobrý deň,
v dedičskom konaní po otcovi sme s platnosťou od 01.04.2020 so sestrou predelili byt so zriadením vecného bremena na ešte vtedy žijúcu matku. Matka minulý rok zomrela tiež a my sme sa rozhodli byt predať. Moja otázka je, či pri jeho predaji spadáme do dedičov v priamom rade t. j., či uvedený príjem z predaja nehnuteľnosti bude oslobodený od dane, nakoľko rodičia boli majiteľmi bytu cca 48 rokov?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti nadobudnutej priamo na základe osvedčenia o dedičstve nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením nevzniká povinnosť tento nepeňažný príjem priznať v daňovom priznaní. Príjem z predaja tejto nehnuteľnosti  však už je predmetom dane z príjmov, ale je od dane oslobodený, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti  preukázateľne do vlastníctva poručiteľa, ak sa jednalo o dedenie v priamom rade alebo niektorým z manželov, alebo ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa smrti poručiteľa do dňa predaja nehnuteľnosti, ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá dedením v nepriamom rade. 

JUDr. Katarína HÁČIKOVÁ
advokátka​​