ROZVOD A DEĽBA MAJETKU

DEĽBA MAJETKU PO ROZVODE

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU Deľba majetku po rozvode Dohoda o rozdelení spoločného majetku manželov O spôsobe rozdelenia spoločného majetku manželov nadobudnutého počas trvania manželstvasa exmanželia môžu dohodnúť sami. Je to najrýchlejšia a najlacnejšia forma deľby majetku manželovpo rozvode ich manželstva. V prípade, ak sa neviete dohodnúť na rozdelení majetku spadajúceho do bezpodielového spoluvlastníctvamanželov po rozvode manželstva, s dôverou sa […]

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU

ROZDELENIE SPOLOČNÉHO MAJETKU MANŽELOV SÚDOM

Rozdelenie spoločného majetku manželov súdom Neochota jedného z bývalých manželov komunikovať a dospieť k dohode o rozdelení a vysporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode manželstva je riešiteľná podaním návrhu na nútené vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom. Táto forma deľby majetku súdom je finančne a časovo náročná. Rozdelenie majetku súdom zohľadňuje prísne zákonné pravidlá deľby bezpodielového spoluvlastníctva manželov( BSM) […]

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU Rozvod a deľba majetku V rozvodovom konaní sa rozhodujú zásadné záležitosti ovplyvňujúce budúcnosť Vašej rodiny, a preto je prospešné mať na svojej strane skúseného advokáta, ktorý najlepšie ochráni všetky Vaše záujmy. Rozdelenie spoločného majetku manželov nadobudnutého počas manželstva je kľúčovým prvkom každého rozvodu manželstva. Ocenenie a rozdelenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, ale aj dlhov nadobudnutých počas […]