Predaj firmy

Konkurz firmy

Konkurz firmy Konkurz firmy Konkurz je jedným zo spôsobov zrušenia zadlženej obchodnej spoločnosti. Návrh na vyhlásenie konkurzumusí štatutárny orgán podať v prípade, ak je spoločnosť v úpadku. Ako prebieha konkurzné konanie? Konkurzné konanie má 2 fázy: Návrh na začatie konkurzného konania sa podá na príslušný súd, ktorý určí predbežného správcukonkurznej podstaty. Cieľom je zistiť či firma v úpadku […]

Predaj firmy

Zrušenie firmy – likvidácia

Zrušenie firmy – likvidácia Rozhodli ste sa ukončiť Vaše podnikanie? Máte viaceré možnosti ukončenia Vašej podnikateľskej činnosti: Zrušenie podniku bez likvidácie, ak firma nemá žiaden majetok. Zrušenie podniku s likvidáciou. Zrušenie firmy „ex offo“ súdom. Zlúčenie alebo splynutie firmy s inou firmou. Likvidácia firmy je azda najkomplikovanejším procesom týkajúcim sa obchodných spoločností. Vstup firmy do likvidácie  […]

Predaj firmy

PREDAJ FIRMY

Predaj firmy Najjednoduchším spôsobom ako ukončíte svoje podnikanie je predaj Vašej firmy. Firmy, ktoré majú dlhoročnú tradíciu, prípadne sú registrované k DPH je možno ziskovo predať. Výhodným a jednoduchým spôsobom firmu speňažíte a prevediete jej vlastníctvo na iného podnikateľa. V prípade, ak ste sa rozhodli ukončiť podnikanie sme tu pre Vás. Právne služby: Komplexná právna pomoc […]