ZALOŽENIE DOPRAVNEJ SPOLOČNOSTI – cestná nákladná doprava nad 3,5 tony

Chcete vykonávať dopravcu v nákladnej cestnej doprave nad 3,5 tony? Vybavíme Vám povolenie, zapíšeme Vás do Obchodného registra. S nami si ušetríte čas a zbytočný stres.

Podnikateľ, ktorý plánuje podnikať v doprave, musí splniť mnohé podmienky stanovené zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Podnikateľ, podnikajúci formou SZČO alebo s.r.o. musí splniť zákonné podmienky:

 • odbornej spôsobilosti
 • technickej spôsobilosti
 • finančnej spôsobilosti

a po vydaní povolenia príslušným Okresným úradom v sídle kraja musí byť zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

Hlavné podmienky na získanie povolenia nad 3,5 tony na vnútroštátnu dopravu alebo Licencie spoločenstva EÚ na medzinárodnú dopravu sú:

 • Oprávnenie na podnikanie.
 • Finančná spôsobilosť.
 • Deklarujete bonitu Vašej dopravnej spoločnosti (musí dosahovať 9000 eur na prvé vozidlo a 5000 eur na každé ďalšie vozidlo).
 • Odborná spôsobilosť.

Deklarujete ju príslušným vzdelaním vedúceho dopravy alebo zodpovednej osoby.

 • Technická spôsobilosť a technická základňa.

Podnikateľ musí mať už pri vybavovaní povolenia príslušné vozidlá, s ktorými bude prevádzkovať nákladnú cestnú dopravu, preukázať ich technickú spôsobilosť, právny vzťah k vozidlám a miesto vhodné na parkovanie a servis vozidiel.

Podnikateľ sa môže pustiť do byrokratického kolotoča sám alebo môže využiť služby našej advokátskej kancelárie.

Prečo práve my?

 • Odbremeníme Vás od návštevy príslušných úradov.
 • Praktické skúsenosti a elektronická komunikácia s úradmi.
 • Rýchlejšie a bez zbytočných prieťahov.

Právne služby:

 • Vybavenie živnostenského oprávnenia alebo založenie s.r.o.
 • Vybavenie povolenia na prevádzku vnútroštátnej cestnej dopravy nad 3,5 tony.
 • Vybavenie licencie na výkon medzinárodnej cestnej dopravy nad 3,5 tony.
 • Zápis do Obchodného registra SR.
 • Registrácia podnikateľa na daňovom úrade.
 • Vypracovanie prepravného poriadku a dokumentov súvisiacich s podnikaním v cestnej nákladnej doprave.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.