Anonymný dotaz – kto by bol účastníkom dedičského konania

Vaša otázka, popis problému:

Dobrý deň,
chcem sa informovať kto by bol účastníkom dedičského konania ak by sme chceli otvoriť dedičské konanie po poručiteľke z dôvodu nájdenia novoobjaveného majetku na meno poručiteľky. Poručiteľka zomrela v roku 1970, dedičské konanie bolo v roku 1971. Poručiteľa nemala manžela ani deti, jej rodičia a dvaja súrodenci v čase jej smrti už nežili (ale obidvaja súrodenci mali potomkov).
Jej ďalšia sestra ešte pred jej smrťou odišla do Ameriky kde aj zomrela približne v roku 1988 (mala manžela ale nemala potomkov).

V pôvodnom konaní po poručiteľke je uvedené:

Poručiteľa nenechala závet, nezanechala potomkov, súrodencov ani rodičov, žila viac rokov pred smrťou vo spoločnej domácnosti v opatere odkázaná na /meno mojej matky/ a jej manžela /meno môjho otca/ v /mesto/.

Moji rodičia dedili zo zákona v 3. dedičskej skupine.

Nakoľko sestra poručiteľky v čase jej smrti pravdepodobne ešte žila v Amerike a jej ostatní súrodenci už nežili (ale mali potomkov) sa chcem informovať či by v dodatočnom dedičskom konaní dedili všetky deti všetkých poručiteľských súrodencov alebo stále len moji rodičia.

Moji rodičia už tiež nežijú takže v prípade ak by boli dedičmi oni tak všetko by som zdedil ja s deťmi mojej sestry nakoľko už tiež nežije.
Chcem ešte vedieť či v prípade, že dedičom by som bol len ja a deti mojej sestry by sme boli prizvaní len my alebo každý potomok poručiteľských súrodencov.

Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý večer prajem,

v zmysle ust. § 475 ods. 1 a 2 platí:

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

V prípade dodatočného dedičského konania sú prizvaní aj všetci potomci súrodencov poručiteľky k dedeniu.

JUDr. Katarína HÁČIKOVÁ
advokátka​​