Ochrana práv zamestnancov

Ochrana práv zamestnancov

Ochrana práv zamestnancov Obhajujeme a chránime Vaše práva v pozícii zamestnanca. Ako zamestnanec nemáte len povinnosti vyplývajúce z Vašej pracovnej pozície, ale aj práva garantované zákonom. Sme kvalifikovanými a skúsenými špecialistami v oblasti pracovného práva. Naše právne služby zahŕňajú ochranu zamestnancov najmä v nasledujúcich právnych veciach: Komplexné právne poradenstvo pre zamestnancov v oblasti pracovného práva. Právne posúdenie pracovných zmlúv. Právne zastupovanie […]

Ochrana záujmov zamestnávateľov

Ochrana záujmov zamestnávateľov

Ochrana záujmov zamestnávateľov Ochrana záujmov zamestnávateľov Záväzky a zodpovednosť zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch je značná, takže je iba logickým dôsledkomzveriť sa do rúk odborníkom v oblasti pracovného práva. Dobre nastavené pracovné vzťahy v podnikusú základom úspešného podnikania. Naše právne služby zahŕňajú ochranu zamestnávateľov v nasledujúcich právnych veciach: Právne poradenstvo pre zamestnávateľov v oblasti zamestnávania a pracovného práva. Začiatok zamestnávania: vypracúvanie pracovných […]