Úvodná konzultácia je vždy bezplatná

V rámci úvodnej konzultácie sa oboznámime s Vašim prípadom a posúdime možnosti jeho riešenia.

Úvodná konzultácia Vášho právneho prípadu ZDARMA sa poskytuje formou MAILOVEJ KOMUNIKÁCIE. S dôverou sa obráťte na nás vyplnením kontaktného formulára webovej stránky s načrtnutím Vášho právneho problému. Advokát Vám v stručnosti vysvetlí možnosti právneho riešenia Vášho problému a orientačnú cenu poskytovanej právnej služby. Advokát Vám zodpovie Vaše otázky prostredníctvom on-line poradne zdarma.

Osobná konzultácia

V rámci úvodnej osobnej konzultácie v trvaní maximálne 60 minút sa oboznámime s Vašim prípadom a posúdime možnosti jeho riešenia, je účtovaná sadzbou 60 euro za hodinu. V prípade Vášho záujmu o naše právne služby si dohodneme cenu za právne zastúpenie. Po podpise zmluvy o právnom zastupovaní advokátom bude úvodná konzultácia v hodnote 60 eur odrátaná vo vyúčtovaní z celkovej ceny právnej služby.

Odmenu za poskytovanie právnych služieb upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena za právnu službu vždy závisí  od odbornej a časovej náročnosti poskytovanej právnej služby.

S dôverou sa obráťte na nás s Vašim právnym problémom a my Vám zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu právneho zastúpenia.