Odmenu za poskytovanie právnych služieb pri právom zastupovaní klientov upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena za právnu službu vždy závisí od odbornej a časovej náročnosti poskytovanej právnej služby.

 

S dôverou sa obráťte na nás s Vašim právnym problémom a my Vám zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu právneho zastúpenia.