Úvodná konzultácia cez e-mail je vždy bezplatná.

Advokátska kancelária ponúka 3 formy poskytnutia úvodnej konzultácie.

V rámci úvodnej konzultácie sa oboznámime s Vašim prípadom a posúdime možnosti jeho riešenia.

Bezplatná úvodná konzultácia cez e-mail:

Úvodná konzultácia Vášho právneho prípadu ZDARMA sa poskytuje IBA formou MAILOVEJ KOMUNIKÁCIE. S dôverou sa obráťte na nás vyplnením kontaktného formulára webovej stránky s načrtnutím Vášho právneho problému. Advokát Vám v stručnosti vysvetlí možnosti právneho riešenia Vášho problému a orientačnú cenu poskytovanej právnej služby. Advokát Vám zodpovie Vaše otázky prostredníctvom on-line poradne zdarma. Na bezplatnú právnu konzultáciu nie je právny nárok. Môže sa vyskytnúť situácia, že Vám advokát v návale práce na e-mail nestihne odpovedať. 


Platená úvodná video konzultácia.

V prípade, ak chcete využiť poradu s advokátom ponúkame lacnejšiu možnosť krátkej konzultácie cez video hovor (alebo aj telefonicky) v trvaní max 20 minút v celkovej cene 40 eur. 


Platená osobná úvodná konzultácia.

V rámci úvodnej osobnej konzultácie sa oboznámime s Vašim prípadom a posúdime možnosti jeho riešenia. Osobná úvodná konzultácia je účtovaná sadzbou 60 euro za každú aj začatú pol hodinuOsobná konzultácia trvá maximálne 60 minút.


Odmenu za poskytovanie právnych služieb pri právom zastupovaní klientov upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena za právnu službu vždy závisí od odbornej a časovej náročnosti poskytovanej právnej služby.

S dôverou sa obráťte na nás s Vašim právnym problémom a my Vám zašleme predbežnú cenovú kalkuláciu právneho zastúpenia.