VYMÁHANIE POHĽADÁVOK OD DLŽNÍKA

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK OD DLŽNÍKA VYMÁHANIE POHĽADÁVOK VYMÁHANIE POHĽADÁVOK OD DLŽNÍKA – AKO PRACUJEME? ÚVODNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA VÁŠHO PRÍPADU. Oboznámite nás so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa Vašej pohľadávky: dôvod vzniku pohľadávky a jej splatnosť Zhodnotíme právny stav Vašej pohľadávky: vymáhateľnosť výšku úrokov z omeškania navrhneme najrýchlejší spôsob vymoženia Vašej pohľadávky PREVZATIE ZASTÚPENIA KLIENTA. Právne zastúpenie si vyžaduje […]