NEHNUTEĽNOSTI

NEHNUTEĽNOSTI

NEHNUTEĽNOSTI NEHNUTEĽNOSTI Dobré zmluvy robia dobrých priateľov, čo platí dvojnásobne v prípadoch prevodov majetku. Advokátska kancelária AKH LEGAL zastrešuje všetky typy prevodov vlastníctva v občianskych aj obchodných vzťahoch. Venujeme osobitnú pozornosť kvalitným zmluvným kontraktom, ktoré vždy pripravíme podľa individuálnych požiadaviek našich klientov. Skúsený advokát Vás upozorní na všetky riziká spojené so vstupom do zmluvného vzťahu. Zmluva stiahnutá […]

PREVODY MAJETKU

HNUTEĽNÉ VECI

PREVODY MAJETKU HNUTEĽNÉ VECI Dobré zmluvy robia dobrých priateľov, čo platí dvojnásobne v prípadoch prevodov majetku. Advokátska kancelária AKH LEGAL zastrešuje všetky typy prevodov vlastníctva v občianskych aj obchodných vzťahoch. Venujeme osobitnú pozornosť kvalitným zmluvným kontraktom, ktoré vždy pripravíme podľa individuálnych požiadaviek našich klientov. Skúsený advokát Vás upozorní na všetky riziká spojené so vstupom do zmluvného vzťahu. […]

zmluvy

ZMLUVY

ZMLUVY Dobré zmluvy robia nielen dobrých priateľov, ale aj dobrých dlhodobých obchodných partnerov. Pred vstupom do zmluvného vzťahu je dobré poradiť sa. Upozorňujeme na právne vady zmluvy, neplatné ustanovenia zmluvy, zakotvujeme ustanovenia chrániace práva našich klientov a nastavujeme rovnováhu práv oboch strán zmluvy. Skúsený advokát Vás upozorní na všetky riziká spojené so vstupom do zmluvného vzťahu. […]

OBCHODNÉ PRÁVO

OBCHODNÉ PRÁVO

OBCHODNÉ PRÁVO   Rozmýšľate nad začatím podnikania alebo vlastníte podnik a potrebujete navigovať v právnom systéme? Špecializáciou v obchodnom práve a práve obchodných spoločností sme kvalifikovaní dôsledne ochrániť obchodné záujmy našich klientov. Právna prax našej advokátskej kancelárie zahŕňa: Práve zastúpenie a poradenstvo pri výbere vhodnej formy podnikania. Obstaranie potrebných povolení a licencií. Založenie podniku(firmy) podľa výberu klienta – živnosti, s.r.o., v.o.s., […]

ROZVOD MANŽELSTVA

ROZVOD MANŽELSTVA – právne poradenstvo krok za krokom

ROZVOD MANŽELSTVA Právne poradenstvo krok za krokom Rozvod manželstva môže byť rýchlym a nekomplikovaným prípadom alebo naopak vypätým sporom o zverenie detí a o výšku výživného. V našej advokátskej kancelárii sme Vám pripravení kvalifikovane poradiť v právnych veciach: Rozvodu manželstva. Zverenia detí do Vašej starostlivosti. Výživného a o spôsobe jeho určenia. Rozdelenia majetku po rozvode manželstva. Využiť skúsenosti a zručnosti […]

VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉ DIEŤA

VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉ DIEŤA

VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉ DIEŤA Dôležitou súčasťou zabezpečenia budúcnosti Vášho dieťaťa je správne vypočítaná výška výživného, ktorá odzrkadľuje potreby Vášho dieťaťa. Výška výživného na dieťa je často predmetom sporov pri rozchode partnerov. Uplatnenie výživného v správnej výške má veľký vplyv na budúcu kvalitu života Vašich detí. Naša advokátska kancelária pomáha klientom nájsť riešenia právnych problémov spojených s vyživovacou povinnosťou. […]

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU

DEĽBA MAJETKU PO ROZVODE

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU Deľba majetku po rozvode Dohoda o rozdelení spoločného majetku manželov O spôsobe rozdelenia spoločného majetku manželov nadobudnutého počas trvania manželstvasa exmanželia môžu dohodnúť sami. Je to najrýchlejšia a najlacnejšia forma deľby majetku manželovpo rozvode ich manželstva. V prípade, ak sa neviete dohodnúť na rozdelení majetku spadajúceho do bezpodielového spoluvlastníctvamanželov po rozvode manželstva, s dôverou sa […]

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU

ROZDELENIE SPOLOČNÉHO MAJETKU MANŽELOV SÚDOM

Rozdelenie spoločného majetku manželov súdom Neochota jedného z bývalých manželov komunikovať a dospieť k dohode o rozdelení a vysporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode manželstva je riešiteľná podaním návrhu na nútené vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom. Táto forma deľby majetku súdom je finančne a časovo náročná. Rozdelenie majetku súdom zohľadňuje prísne zákonné pravidlá deľby bezpodielového spoluvlastníctva manželov( BSM) […]

ZVERENIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI

ZVERENIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI Určenie starostlivosti o deti môže byť aj za tých najlepších okolností náročné. Skúsený advokát Vám pomôže  uľahčiť orientáciu v tejto komplexnej a zložitej problematike. Vo všetkých prípadoch zverenia dieťaťa do starostlivosti je sledovaný najlepší záujem dieťaťa. Súd zváži schopnosť každého rodiča starať sa o dieťa, emocionálne a fyzické potreby dieťaťa, súčasný vzťah s rodičom a stabilitu domova. Súd […]

SPOROVÁ AGENDA

Sporová agenda Advokátska kancelária AKH LEGAL poskytuje komplexnú právnu obhajobu práv našich klientov počas náročných procesných konaní. Vykonáme všetky úkony smerujúce ku predchádzanú vzniku súdnych prieťahov (sťažnosti na prieťahy, námietky zaujatosti), prípadne k dosiahnutiu zmieru. Právne zastúpenie advokátom a kvalifikovanú právnu pomoc poskytujeme našim klientom: v správnych konaniach pred orgánom verejnej správy ( obce, vyššie […]

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

ZANEDBANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti Poškodil Vás lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Žiadajte odškodné! Právny poriadok má účinné prostriedky ochrany práva na zdravie a náhradu vzniknutých škôd. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a lekári iba výnimočne uznajú svoju zodpovednosť, preto sa treba už na začiatku obrátiť na skúseného advokáta. Advokátska kancelária AKH LEGAL Vám zabezpečí adekvátne finančné odškodnenie a náhradu nákladov za […]

Pracovné úrazy a choroby z povolania

PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA

Pracovné úrazy a choroby z povolania Stal sa Vám úraz na pracovisku v súvislosti s výkonom Vašej práce počas pracovnej doby? Stačí zahlásiť pracovný úraz zamestnávateľovi, spísať o pracovnom úraze záznam a ísť na lekárske ošetrenie. Ostatné vybavíme za Vás. Každý zamestnávateľ je zo zákona povinne poistený pre prípad vzniku pracovného úrazu či choroby z povolania svojho […]

Dopravné nehody

DOPRAVNÉ NEHODY

Dopravné nehody Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Dôsledkom dopravnej nehody človek v sekunde prichádza o zdravie, neraz o život. Advokátska kancelária AKH LEGAL Vám zabezpečí adekvátne finančné odškodnenie a náhradu nákladov za vynaložené zdravotné výdavky. Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pri uplatnení všetkých nárokov našich klientov. Čo môžete žiadať v rámci odškodnenia poškodenia Vášho zdravia dopravnou […]

Odškodnenie - Náhrada škody na majetku

NÁHRADA ŠKODY NA MAJETKU

Odškodnenie – Náhrada škody na majetku Advokátska kancelária AKH LEGAL poskytuje právnu pomoc a zastúpenie vo všetkých prípadoch poškodenia majetku od náhodných elektrických požiarov, poškodzovania majetku cudzou osobou, cez poškodenie majetku v dôsledku živelných udalostí až po dopravné nehody. Ak bol Váš majetok poškodený a potrebujete porozumieť Vašim právam a povinnostiam, obráťte sa na skúsených advokátov. Predíďte situácii, v […]

Povolenie na výkon prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony

POVOLENIE NA VÝKON ČINNOSTI

ZALOŽENIE DOPRAVNEJ SPOLOČNOSTI ZALOŽENIE DOPRAVNEJ SPOLOČNOSTI – cestná nákladná doprava nad 3,5 tony Chcete vykonávať dopravcu v nákladnej cestnej doprave nad 3,5 tony? Vybavíme Vám povolenie, zapíšeme Vás do Obchodného registra. S nami si ušetríte čas a zbytočný stres. Podnikateľ, ktorý plánuje podnikať v doprave, musí splniť mnohé podmienky stanovené zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. […]