NEHNUTEĽNOSTI

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov, čo platí dvojnásobne v prípadoch prevodov majetku.

Advokátska kancelária AKH LEGAL zastrešuje všetky typy prevodov vlastníctva v občianskych aj obchodných vzťahoch. Venujeme osobitnú pozornosť kvalitným zmluvným kontraktom, ktoré vždy pripravíme podľa individuálnych požiadaviek našich klientov.

Skúsený advokát Vás upozorní na všetky riziká spojené so vstupom do zmluvného vzťahu.

Zmluva stiahnutá z internetu je len všeobecnou zmluvou, ktorá nie je „šitá“ na Vašu konkrétnu právnu situáciu. Dôsledkom zle naformulovanej zmluvy o prevode nehnuteľností môžete prísť o veľké peniaze. Zmluva vypracovaná advokátom zohľadní Vaše individuálne potreby a poskytuje v prípade porušenia zmluvných povinností právnu ochranu aj adekvátne finančné odškodnenie.

S dôverou sa na nás obráťte či už ste v pozícii kupujúceho, alebo predávajúceho.

Právne služby:

  • Vyhotovenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.
  • Návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností a zastúpenie v katastrálnom konaní.
  • Právne poradenstvo spojené s kúpou alebo predajom nehnuteľnosti.
  • Negociácia zmluvných podmienok pre klienta v pozícii zmluvnej strany.
  • Pripomienkovanie kúpnej zmluvy na žiadosť kupujúceho upozornenie na nevhodné formulácie, neplatné ustanovenia zmluvy, doplnenie právnej ochrany kupujúceho.
  • Pripomienkovanie kúpnej zmluvy na žiadosť predávajúceho upozornenie na nevhodné formulácie, neplatné ustanovenia zmluvy, doplnenie právnej ochrany predávajúceho.

 


 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.
Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť vyvážené zmluvné kontrakty s plným rozsahom práv našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.