ZRIADENIE ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Zriadenie organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Zriadenie organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby je jednoducho povedané pobočkou zahraničnéhopodniku na Slovensku. Nemá vlastnú právnu subjektivitu a všetky právne úkony sa vykonávajú v mene materskej spoločnosti. Organizačná zložka podniku musí mať vymenovaného vedúceho organizačnej zložky, ktorým môže byť len fyzická osoba s pobytom na území […]

ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

Zriadenie záložného práva na obchodný podiel Zriadenie záložného práva na obchodný podiel Záložné právo na obchodný podiel sa zriaďuje záložnou zmluvou, ktorá musí mať zo zákona písomnú formu a podpisy musia byť úradne overené. Zriadenie záložného práva na Váš obchodný podiel je možné iba v prípade, ak spoločenská zmluva pripúšťa prevod obchodného podielu. Záložné právo na obchodný […]

PREVOD OBCHODNÉHO PODIELU

Prevod obchodného podielu PREVOD OBCHODNÉHO PODIELU Najčastejším právnym dôvodom, ktorým dochádza k zmene na poste spoločníka v spoločnosti je prevod obchodného podielu. Obchodný podiel možno previesť: odplatne i bezodplatne na iného spoločníka na tretiu fyzickú osobu alebo právnickú osobu (slovenskú aj zahraničnú) na viacerých nadobúdateľov V prípade, ak ste sa rozhodli previesť svoj obchodný podiel, sme tu pre […]

Zmena základného imania - zvýšenie

Zvýšenie imania

Zmena základného imania – zvýšenie Zmena základného imania – zvýšenie K rozhodnutiu firmy o zvýšení základného imania dochádza v praxi často a je spojené s náročným administratívnym procesom. Zvýšenie základného imania sa môže uskutočniť peňažným aj nepeňažným vkladom. Pri zvyšovaní základného imania Vašej spoločnosti peňažným vkladom, doterajšie peňažné vklady spoločníkov musia byť už splatené. Pri zvyšovaní základného imania nepeňažným […]

Zmena základného imania - zníženie

Zníženie imania

Zmena základného imania – zníženie Zmena základného imania – zníženie Zníženie základného imania spoločnosti patrí k najkomplikovanejším a časovo náročným zmenám týkajúcich sa obchodnej spoločnosti.Zníženie základného imania sa dotýka veriteľov spoločnosti. Základné imanie spoločnosti sa nesmie znížiť pod zákonom stanovenú minimálnu hranicu: Minimálne základné imanie s.r.o. – 5 000 € Minimálne základné imanie a.s. – 25 000 € Zdanenie […]

Zmena prokuristu

Zmena prokuristu

Zmena prokuristu Prokurista je oprávnený konať za podnikateľa vo všetkých úkonoch týkajúcich sa prevádzky podniku (s výnimkou prevodu nehnuteľností). K rozhodnutiu firmy o zmene vo funkcii prokuristu dochádza v praxi často a je spojené s náročným administratívnym procesom. V prípade, ak ste sa rozhodli zmeniť prokuristu vo svojej firme, sme tu pre Vás. Právne služby: Právne poradenstvo v právnej oblasti zmeny […]

Zmena spôsobu konania konateľa

Zmena spôsobu konania

Zmena spôsobu konania konateľa K rozhodnutiu firmy o zmene spôsobu konania konateľa dochádza v praxi často a je spojené s náročným administratívnym procesom. V prípade, ak ste sa rozhodli zmeniť spôsob konania konateľa vo svojej firme, sme tu pre Vás. Právne služby: Právne poradenstvo v právnej oblasti zmeny spôsobu konania konateľa vo firme. Vypracovanie ďalšej príslušnej dokumentácie. […]

Zmena konateľa

Zmena konateľa

Zmena konateľa K rozhodnutiu firmy o zmene konateľa dochádza v praxi často a je spojené s náročným administratívnym procesom. V prípade, ak ste sa rozhodli zmeniť konateľa vo svojej firme, sme tu pre Vás. Právne služby: Právne poradenstvo v právnej oblasti zmeny personálneho obsadenia konateľských funkcií. Vypracovanie rozhodnutia Valného zhromaždenia k zmene konateľa. Právne poradenstvo a vypracovanie dokumentácie v oblasti […]

Zmena spoločníka

Zmena spoločníka

Zmena spoločníka Zmena spoločníka – najčastejším právnym dôvodom, ktorým dochádza k zmenena pozícii spoločníka vo firme je prevod obchodného podielu K zmene môže prísť aj na základe iných skutočností,napríklad vylúčením spoločníka, smrťou spoločníka a následným zdedením obchodného podielu. Obchodný podiel možno previesť: odplatne i bezodplatne na iného spoločníka na tretiu osobu FO alebo PO ( slovenská i zahraničná) na […]

Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla

Zmena sídla spoločnosti SÍDLO SPOLOČNOSTI – je právne veľmi dôležitým firemným údajom. Nie je to len doručovacie miesto, ale zakladá miestnu príslušnosť daňového úradu a celého právneho poriadku štátu, v ktorom spoločnosť sídli. V prípade, ak ste sa rozhodli premiestniť sídlo svojho podnikania, sme tu pre Vás. Právne služby: Komplexné právne poradenstvo ohľadom splnenia zákonných náležitostí. Vypracovanie príslušnej […]

Zmena obchodného mena spoločnosti

Zmena obchodného mena

Zmena obchodného mena spoločnosti OBCHODNÉ MENO – je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. V prípade, ak ste sa rozhodli zmeniť svoje obchodné meno, sme tu pre Vás. Obchodné meno musí spĺňať zákonné náležitosti, ktorých splnenie zabezpečíme vrátane príslušnej dokumentácie a registrácie zmeny na príslušných úradoch. Právne služby: Právne poradenstvo pri výbere obchodného mena. Vypracovanie […]