Advokátska kancelária AKH LEGAL poskytuje právnu pomoc a zastúpenie vo všetkých prípadoch poškodenia majetku od náhodných elektrických požiarov, poškodzovania majetku cudzou osobou, cez poškodenie majetku v dôsledku živelných udalostí až po dopravné nehody.

Ak bol Váš majetok poškodený a potrebujete porozumieť Vašim právam a povinnostiam, obráťte sa na skúsených advokátov. Predíďte situácii, v ktorej získate od poisťovne menej finančných prostriedkov, než Vám prináleží.

Rozumieme, že vo Vašej zložitej situácii potrebujete získať platby od povinných subjektov v čo najkratšom čase. Pomôžeme Vám zorientovať sa v zložitej problematike Vašich uplatňovaných nárokov. Cieľom našej práce je Vaša plná a spravodlivá finančná kompenzácia.

Právne služby:

  • Právne poradenstvo vo veciach náhrady škody na majetku.
  • Zastúpenie poškodeného vo veci uplatnenia škody pred príslušnou poisťovňou.
  • Mimosúdne rokovania medzi poškodeným a škodcom vo veci výšky náhrady škody.
  • Mimosúdne dohody medzi poškodeným a škodcom vo veci náhrady škody.
  • Návrh na súd a zastupovanie v súdnom konaní vo veci náhrady škody.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.