Advokátska kancelária AKH LEGAL poskytuje komplexnú právnu obhajobu práv našich klientov počas náročných procesných konaní.

Vykonáme všetky úkony smerujúce ku predchádzanú vzniku súdnych prieťahov (sťažnosti na prieťahy, námietky zaujatosti), prípadne k dosiahnutiu zmieru.

Právne zastúpenie advokátom a kvalifikovanú právnu pomoc poskytujeme našim klientom:

  • v správnych konaniach pred orgánom verejnej správy ( obce, vyššie územné celky, okresné úrady, krajské úrady,…)
  • v súdnych sporových konaniach ( občianske, obchodné, rodinné, pracovné)
  • v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
  • mimosúdnym riešením sporov formou rokovaní a sprostredkovaním právne záväznej dohody

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.