Odhad

ODHAD CENY NEHNUTEĽNOSTI, KTO HO VYKONÁVA A NA ČO SLÚŽI?

Obzeráte sa po novom bývaní, alebo naopak potrebujete finančné prostriedky z predaja vlastnej nehnuteľnosti? Ešte pred samotnou kúpou či predajom nehnuteľnosti nezabudnite nehnuteľnosť oceniť. Odhad je možné za bežných okolností získať do týždňa, prípadne do 14-tich dní. Kto stojí za odhadom trhovej ceny nehnuteľnosti Najvyššiu odbornosť v oblasti odhadu ceny nehnuteľnosti majú bezpochyby súdni znalci. […]

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR

Na koho sa vzťahuje povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR? Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a platí takmer pre všetky právnické osoby.Právnické osoby zapísané do Obchodného registra pred 01.11.2018 majú povinnosť podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. V prípade, že právnická osoba nepodá návrh […]