Rozmýšľate nad začatím podnikania alebo vlastníte podnik a potrebujete navigovať v právnom systéme? Špecializáciou v obchodnom práve a práve obchodných spoločností sme kvalifikovaní dôsledne ochrániť obchodné záujmy našich klientov.

Právna prax našej advokátskej kancelárie zahŕňa:

 • Práve zastúpenie a poradenstvo pri výbere vhodnej formy podnikania.
 • Obstaranie potrebných povolení a licencií.
 • Založenie podniku(firmy) podľa výberu klienta – živnosti, s.r.o., v.o.s., a.s., družstvo.
 • Zmluvná agenda na mieru –príprava a pripomienkovanie obchodno-právnej zmluvnej dokumentácie Vášho podniku.
 • Audit zmlúv, optimalizácia zmluvných dokumentov.
 • Nastavenie pracovných vzťahov Vášho podniku, každodenné poskytovanie právnej pomoci v pracovných vzťahoch (zmeny pracovných zmlúv, dodatky, dohody o skončení pracovného pomeru, výpoveď, brigády a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).
 • Registráciu firmy k DPH.
 • Zmenu právnej formy Vášho podnikania ( zo živnosť →s.r.o., s.r.o →a.s.,).
 • Právne zastúpenie a príprava komplexnej dokumentácie týkajúcej sa zmien vo firme:
  • zmena obchodného mena
  • zmena sídla
  • zmena rozsahu (predmetu) podnikania
  • zmena základného imania podniku
  • zmena spoločníka
  • zmena konateľa
  • zmena prokuristu
 • Vymáhanie pohľadávok.
 • Fúzie podniku.
 • Prevod obchodného podielu podniku.
 • Zrušenie podnikania: právne poradenstvo výberu vhodného spôsobu zrušenia Vašej firmy
  • Predaj firmy.
  • Likvidácia firmy a výmaz z Obchodného registra SR.
  • Konkurz firmy.
  • Návrh na zrušenie firmy súdom.
 • Riešenie sporov vzniknutých medzi obchodnými partnermi.
 • Zastupovanie podnikateľov v súdnych sporoch aj na štátnych úradoch.
 • Uplatňovanie náhrady škody, vydanie obohatenia, vady dodaných tovarov a služieb.
 • Ochrana obchodného mena a tajomstva.
 • Spory vzniknuté z nekalej súťaže a náhrada škody.
 • Poskytujeme komplexný právny servis podnikateľom v oblasti obchodného práva.

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu. Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Ako Vám môžeme pomôcť? Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.