Deľba majetku po rozvode

Dohoda o rozdelení spoločného majetku manželov

O spôsobe rozdelenia spoločného majetku manželov nadobudnutého počas trvania manželstva
sa exmanželia môžu dohodnúť sami. Je to najrýchlejšia a najlacnejšia forma deľby majetku manželov
po rozvode ich manželstva.

V prípade, ak sa neviete dohodnúť na rozdelení majetku spadajúceho do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov po rozvode manželstva, s dôverou sa na nás obráťte.

Bez ohľadu na zložitosť Vášho prípadu sme schopní oceniť a rozdeliť zložité aktíva aj dlhy ako napríklad:

 • Obchodné podiely v podnikoch.
 • Dividendy.
 • Úžitky, výnosy z veci (aj keď samotná vec je vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov).
 • Zahraničné aktíva.
 • Nehnuteľnosti.
 • Hnuteľné veci.
 • Peňažné prostriedky.
 • Vyplatené sumy autorského práva.
 • Spotrebné úvery.
 • Hypotekárne úvery.
 • Výhry.

V rámci právnej služby našim klientom poskytujeme:

 • Vypracovanie písomnej dohody o rozdelení spoločného majetku manželov po rozvode manželstva
  v našej advokátskej kancelárii bez nutnosti rozdelenia majetku súdom.
 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.