Právne poradenstvo krok za krokom

Rozvod manželstva môže byť rýchlym a nekomplikovaným prípadom alebo naopak vypätým sporom o zverenie detí a o výšku výživného.

V našej advokátskej kancelárii sme Vám pripravení kvalifikovane poradiť v právnych veciach:

  • Rozvodu manželstva.
  • Zverenia detí do Vašej starostlivosti.
  • Výživného a o spôsobe jeho určenia.
  • Rozdelenia majetku po rozvode manželstva.

Využiť skúsenosti a zručnosti advokáta v rozvodovom konaní je jednoznačne v prospech klienta, nakoľko súdne konanie prebehne rýchlejšie a jednoduchšie.

Základom rýchleho a jednoduchého rozvodu je dobre napísaný návrh na rozvod manželstva. V rozvode manželstva bez maloletých detí odporúčame dať si vypracovať aspoň návrh na rozvod manželstva advokátom, čo Vám zaručí, že Vaše manželstvo bude rozvedené v najkratšom možnom čase a bez zbytočných komplikácií. Advokát Vás zároveň poučí o priebehu súdneho konania a následne sa môžete slobodne rozhodnúť či využijete aj služby zastúpenia advokátom v súdnom konaní, alebo sa budete v súdnom konaní zastupovať sami.

Naša advokátska kancelária je nápomocná v neľahkej životnej situácii v čase rozvodu manželstva našich klientov, pretože vynakladáme všetko úsilie na dosiahnutie vyhovujúcich dohôd a riešení.

Právne služby:

  • Komplexné právne poradenstvo v právnej oblasti rodinného práva.
  • Vypracovanie návrhu na rozvod manželstva bez maloletých detí.
  • Vypracovanie návrhu na rozvod manželstva a na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva.
  • Sprostredkovanie dohôd medzi manželmi o zverení maloletých detí do starostlivosti rodiča, o výživnom a o správe majetku maloletých detí.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.