Dôležitou súčasťou zabezpečenia budúcnosti Vášho dieťaťa je správne vypočítaná výška výživného, ktorá odzrkadľuje potreby Vášho dieťaťa.

Výška výživného na dieťa je často predmetom sporov pri rozchode partnerov. Uplatnenie výživného v správnej výške má veľký vplyv na budúcu kvalitu života Vašich detí.

Naša advokátska kancelária pomáha klientom nájsť riešenia právnych problémov spojených s vyživovacou povinnosťou.

Napríklad, ak sa zmení Vaša finančná situácia, nemusíte byť schopný platiť súdom nariadené výživné. Na druhej strane, ak sa rodič zámerne vyhýba plateniu súdom určeného výživného na svoje dieťa, je potrebné ihneď podniknúť kroky na získanie peňazí, ktoré Vaše dieťa potrebuje na výchovu a výživu.

Výška súdom určeného výživného pri zmene životných okolností a potrieb dieťaťa sa zmení iba novým podaním a novým súdnym rozhodnutím.

Naše právne služby:

  • Komplexné právne poradenstvo vo veciach výživného.
  • Negociácia dohody vyživovacej povinnosti na maloleté dieťa.
  • Vypracovanie návrhu na určenie výživného na maloleté dieťa.
  • Vypracovanie návrhu na zvýšenie výživného na maloleté dieťa.
  • Vypracovanie návrhu na zníženie výživného na maloleté dieťa.
  • Vypracovanie návrhu na zrušenie výživného na plnoleté dieťa.
  • Zastupovanie v súdnom konaní vo veciach výživného.
  • Vypracovanie odvolania vo veci výživného.
  • Poskytovanie právneho poradenstva pri získaní náhradného výživného.
  • Vymáhanie dlžného výživného v exekučnom konaní.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.