Konkurz firmy

Konkurz je jedným zo spôsobov zrušenia zadlženej obchodnej spoločnosti. Návrh na vyhlásenie konkurzu
musí štatutárny orgán podať v prípade, ak je spoločnosť v úpadku.

Ako prebieha konkurzné konanie?

Konkurzné konanie má 2 fázy:

 1. Návrh na začatie konkurzného konania sa podá na príslušný súd, ktorý určí predbežného správcu
  konkurznej podstaty. Cieľom je zistiť či firma v úpadku má majetok aspoň v hodnote 5 000 eur a oplatí sa konkurz
  vôbec vyhlásiť.
  V prípade, ak firma v úpadku nemá ani tento minimálny majetok, vyhlási súd uznesenie o zastavení konkurzného
  konania pre nedostatok majetku
  a automaticky vykoná výmaz spoločnosti z Obchodného registra SR.
  V takomto prípade sa výmaz môže vykonať už do 2 mesiacov od dňa podania návrhu na konkurz. Nevyhnutnosťou je však
  zaplatenie súdneho poplatku za podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý slúži ako preddavok odmeny predbežného správcu.
 2. V prípade, ak spoločnosť (firma) v úpadku má majetok aspoň v hodnote 5 000 eur, súd vyhlási konkurz. Správca konkurznej podstaty speňažuje majetok firmy v úpadku a uspokojuje prihlásené pohľadávky veriteľov.

V prípade, ak ste sa rozhodli ukončiť podnikanie a Vaša firma vstupuje do konkurzu sme tu pre Vás.

Právne služby:

 • Komplexná právna podpora a poradenstvo v konkurznom konaní.
 • Príprava všetkých dokumentov potrebných k začatiu konkurzného konania.
 • Právne zastupujeme našich klientov v konkurznom konaní na základe plnej moci až do právoplatného ukončenia konkurzu.

Prečo práve my?

 • Byrokraciu absolvujeme za Vás odborne a efektívne.
 • Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom.
 • Všetka komunikácia s úradmi je vybavovaná elektronicky, šetríme Váš čas aj peniaze.
 • Na získanie individuálnej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.