Ocitli ste sa v zložitej životnej situácii?

Manžel Vám odmieta dávať potrebné finančné prostriedky a ani sami si ich neviete zaobstarať, pretože

  • Ste na rodičovskej dovolenke s maloletými deťmi?
  • Staráte sa o zdravotne postihnuté dieťa?
  • Zdravotný stav Vám neumožňuje zamestnať sa?
  • Dlhodobo ste sa starali o deti a domácnosť, čo Vám neumožnilo získať kvalifikáciu potrebnú na uplatnenie sa na trhu práce alebo túto kvalifikáciu už nemôže získať z dôvodu veku a zdravotného stavu?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby vo veci určenia manželského výživného.

Váš manžel má povinnosť Vás vyživovať počas celej doby trvania manželstva. V opačnom prípade Vám zákon o rodine priznáva nárok na pravidelné mesačné finančné dávky – výživné od Vášho manžela ešte počas trvania Vášho manželstva.

Platí, že počas trvania manželstva by mala byť životná úroveň manželov v zásade rovnaká.

Súd pri rozhodovaní o manželskom výživnom prihliadne na starostlivosť o domácnosť, na odôvodnené potreby navrhovateľa (napr. manželky) aj na možnosti, schopnosti a majetkové pomery odporcu (napr. manžela).

 

Naše právne služby:

  • Komplexné právne poradenstvo vo veciach výživného.
  • Vypracovanie návrhu na určenie výživného na manžela/manželku.
  • Vypracovanie návrhu na zvýšenie výživného na manžela/manželku.
  • Vypracovanie návrhu na zrušenie výživného na manžela/manželku.
  • Zastupovanie v súdnom konaní.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.