Poručníctvo (tutela) je jednou formou náhradnej rodičovskej starostlivosti, ktorá sa uplatní, ak žiaden z rodičov maloletého dieťaťa nemôže plne vykonávať svoje rodičovské povinnosti napríklad:

  • obaja rodičia zomreli,
  • obaja rodičia boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností,
  • bol pozastavený výkon rodičovských práv a povinností obom rodičom alebo
  • obaja rodičia nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • obaja rodičia dieťaťa sú neznámi (deti nájdené v hniezdach záchrany)

Súd ustanovuje maloletému dieťaťu poručníka, ktorý bude zabezpečovať jeho výchovu, zastupovať ho a spravovať jeho majetok.

Poručník vstupuje skoro do všetkých práv a povinností rodiča s výnimkou vyživovacej povinnosti, ktorá zostáva rodičom. Poručník sa nemusí o dieťa osobne starať, pokiaľ však dieťa bolo zverené do jeho osobnej starostlivosti, má nárok na finančné príspevky na zabezpečenie náhradnej starostlivosti o dieťa a taktiež má nárok na materskú a rodičovskú dovolenku.

Naše právne služby:

  • Komplexné právne poradenstvo vo veciach poručníctva.
  • Vypracovanie návrhov a zastúpenie v súdnom konaní.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.