Ako postupovať?

Otcovstvo k maloletému dieťaťu sa zo zákona určuje tromi zákonnými spôsobmi:

 • Súhlasným vyhlásením rodičov maloletého dieťaťa pred matričným úradom alebo súdom.
 • Domnienkou otcovstva manžela, k dieťaťu narodenému v manželstve.
 • Otcovstvo určené rozhodnutím súdu.

Zákon predpokladá, že každé dieťa narodené v manželstve je biologickým potomkom manžela matky dieťaťa.
V prípadoch narodenia detí mimo manželského zväzku dáva možnosť rodičom dieťaťa uznať otca jednoduchým vyhlásením
o otcovstve k dieťaťu pred matričným úradom.

V komplikovaných sporoch rodičov o otcovstvo k dieťaťu je možné obrátiť sa na súd
návrhom na určenie otcovstva súdnym rozhodnutím. Rozvojom genetiky a skúmania DNA
si neistý otec bezproblémovo dokáže overiť svoje otcovstvo.

 • Na podanie návrhu na určenie otcovstva neplynie žiadna lehota.
 • V súdnom konaní súd ustanoví znalca z odboru genetiky, ktorý vypracuje znalecký posudok o pravdepodobnosti Vášho otcovstva k dieťaťu.
 • Na základe rozsudku súd určí otcovstvo k dieťaťu a zároveň určí aj rozsah rodičovských práv a povinností otca k dieťaťu
  (zverenie, výživné, stretávanie sa s dieťaťom)
 • Otcovstvo určené rozhodnutím súdu nemožno zaprieť.

Naše právne služby:

 • Komplexné právne poradenstvo vo veciach určenia otcovstva.
 • Vypracovanie návrhu na určenie otcovstva súdom.
 • Zastupovanie v súdnom konaní.

 


 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.