Družstvo je právnickou osobou – spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych či kultúrnych potrieb svojich členov.

Špeciálnym druhom družstva je malé družstvo, ktoré má menej ako 50 členov.

Aké sú charakteristiky družstva?

 • Družstvo môže založiť minimálne 5 fyzických osôb alebo 2 právnické osoby.
 • Zapisované základné imanie musí byť minimálne vo výške 1500 eur.
 • Samospráva a kontrola členov družstva. Členovia družstva spolurozhodujú a spravujú spoločne svoje záležitosti.
 • Každý člen družstva má jeden hlas bez ohľadu na výšku vkladu do družstva.
 • Majetok družstva je tvorený majetkom členov, ktorým ručí za svoje záväzky.
 • Družstvo je právnickou osobou, ktorá ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom.
 • Členovia družstva neručia za záväzky družstva.
 • Cieľom nie je dosiahnuť zisk, ale dosiahnuť spoločné záujmy členov družstva.

V prípade, ak ste sa rozhodli podnikať formou družstva, sme tu pre Vás.

Právne služby:

 • Príprava dokumentov na mieru potrebných ku založeniu družstva.
 • Zabezpečenie spísania notárskej zápisnice potrebnej k založeniu družstva.
 • Pomoc pri výbere predmetov podnikania.
 • Vybavenie príslušných podnikateľských oprávnení na živnostenskom úrade.
 • Získanie súhlasu správcu dane.
 • Podanie návrhu na zápis družstva do Obchodného registra SR.
 • Registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu.

Prečo práve my?

 • Byrokraciu zabezpečíme za Vás odborne, rýchlo a efektívne.
 • Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom.
 • Komunikácia s úradmi je vybavovaná elektronicky, šetríme Váš čas aj peniaze.
 • Poplatok za vykonanie zápisu družstva do Obchodného registra je 300 eur. S nami ušetríte 50% správnych a súdnych poplatkov.
 • Na získanie individuálnej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.