Od 1. 1. 2017 si môžete založiť jednoduchú akciová spoločnosť alebo j.a.s. zo základným imaním 1 €.

Aké sú charakteristiky jednoduchej akciovej spoločnosti j.a.s.?

 • Žiadne ručenie za záväzky spoločnosti.
 • Nízky základný kapitál spoločnosti už od 1 euro.
 • Základné imanie musí byť splatené pri vzniku spoločnosti.
 • Základné imanie sa nedá v budúcnosti zvyšovať. Nízke základné imanie môže uviesť spoločnosť už v počiatkoch podnikania do krízy.
 • Kontrola nad spoločnosťou je v rukách akcionárov.
 • Menšia pružnosť a.s., čo môže predstavovať riziko na trhu.
 • Akcie nemôžu byť v listinnej podobe, ale iba v zaknihovanej (elektronickej), s čím sú spojené ďalšie náklady (registrácia, účet akcionára a podobne).
 • Akcie musia mať pridelený ISIN – potreba požiadať o pridelenie identifikačného kódu emisie cenných papierov (poplatok 130 eur bez DPH).
 • Jednoduchá akciová spoločnosť nemusí mať dozornú radu.
 • Štatutárnym orgánom je predstavenstvo a najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie spoločnosti.
 • Zoznam akcionárov je verejný, nakoľko všetky akcie musia byť zaknihované a vedené na meno.

 

V prípade, ak ste sa rozhodli podnikať formou akciovej spoločnosti, sme tu pre Vás.

Právne služby:

 • Príprava dokumentov na mieru potrebných ku založeniu j.a.s.
 • Zabezpečenie spísania notárskej zápisnice potrebnej k založeniu j.a.s.
 • Registrácia akcií do Centrálneho depozitára cenných papierov SR.
 • Pomoc pri výbere predmetov podnikania.
 • Vybavenie príslušných podnikateľských oprávnení na živnostenskom úrade.
 • Získanie súhlasu správcu dane.
 • Podanie návrhu na zápis j.a.s. do Obchodného registra SR.
 • Registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu.

 

Prečo práve my?

 • Byrokraciu zabezpečíme za Vás odborne, rýchlo a efektívne.
 • Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom.
 • Komunikácia s úradmi je vybavovaná elektronicky, šetríme Váš čas aj peniaze.
 • Poplatok za vykonanie zápisu a.s. do Obchodného registra je 300 eur. S nami ušetríte 50% správnych a súdnych poplatkov.
 • Na získanie individuálnej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

 


 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.