Ako postupovať?

Otcom dieťaťa sa označuje muž, ktorý:

  1. Bol určený za otca dieťaťa matkou pred matričným úradom alebo súdom.
  2. Je manželom matky dieťaťa (tzv. domnienka otcovstva manžela matky dieťaťa).
  3. Je určený za otca dieťaťa súdnym rozhodnutím.

Ako postupovať, keď si nie ste istý otcovstvom k dieťaťu, ktoré vychovávate?

Rozvojom genetiky a skúmania DNA si neistý otec bezproblémovo dokáže overiť svoje otcovstvo.

Zapretie otcovstva k dieťaťu závisí od spôsobu, ako bolo otcovstvo určené.
Zaprieť otcovstvo môže tak matka, otec aj samotné dieťa v zákonných lehotách.

Naše právne služby:

  • Komplexné právne poradenstvo vo veciach zapretia otcovstva.
  • Vypracovanie návrhu na zapretia otcovstva súdom.
  • Zastupovanie v súdnom konaní.

 


 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.