Kedy môžete požiadať o zníženie výživného?

V živote nastávajú situácie, kedy sa finančná situácia rodiča môže zhoršiť, napríklad
z dôvodu straty zamestnania alebo zlého zdravotného stavu.

Súdne rozhodnutia o výživnom sa môžu zmeniť výlučne novým súdnym rozhodnutím, ak nastane výrazná zmena okolností,
ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom.

  • Súd nezníži určené výživné v prípadoch, ak sa povinný rodič bez dôležitého dôvodu vzdá výhodného zárobku
   alebo majetkového prospechu (napríklad ukončí prosperujúce podnikanie, bezdôvodne podá výpoveď
   v dobre platenej práci, odmietne dedičstvo a podobne).
  • Súd nezníži určené výživné v prípadoch, ak povinný rodič berie na seba neprimerané riziká (hazardné hry a podobne).

Konanie o zvýšenie výživného je oslobodené od súdneho poplatku.

Naše právne služby:

 • Komplexné právne poradenstvo vo veciach výživného.
 • Sprostredkovanie dohody o znížení výživného na maloleté dieťa.
 • Vypracovanie návrhu o znížení výživného na maloleté dieťa.
 • Zastupovanie v súdnom konaní.

 


 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.