Kedy môžete požiadať o zvýšenie výživného?

Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom sa môžu zmeniť, len ak nastane výrazná zmena okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom.

Ak preukážete zmenu pomerov na strane rodiča alebo dieťaťa súd bude považovať Váš návrh za odôvodnený.

Kedy nastáva zmena pomerov ovplyvňujúca zvýšenie výživného?

 • Vyšší príjem povinného rodiča, teda toho kto platí výživné.
 • Odpadnutie inej vyživovacej povinnosti povinného rodiča platiaceho výživné.
 • Nástup dieťaťa do školy.
 • Vyšší vek dieťaťa a s tým spojené výdavky.
 • Nástup dieťaťa na vyšší stupeň.
 • Zhoršenie zdravotného stavu dieťaťa.
 • a podobne…

Pri maloletom dieťati možno zvýšiť výživné spätne 3 roky od podania návrhu za uplynulý čas. Konanie o zvýšenie výživného je oslobodené od súdneho poplatku.

Naše právne služby:

 • Komplexné právne poradenstvo vo veciach výživného.
 • Sprostredkovanie dohody o zvýšení výživného.
 • Vypracovanie návrhu o zvýšení výživného.
 • Zastupovanie v súdnom konaní.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.